Veel gestelde vragen

 • Wij voeren geen rijbewijskeuringen uit in de praktijk.

 • Huisartsen mogen geen medische verklaring afgeven over de bij hen ingeschreven patiënten

 • Een medische verklaring is een brief van de arts over een ziekte of een beperking van een patiënt, waarin aangegeven wordt dat de patiënt op basis van die ziekte bepaalde voorzieningen nodig heeft of dingen niet meer kan. Dit gaat bijvoorbeeld over of iemand recht heeft op een aangepaste woning, of iemand in staat is om te werken en over of een reis terecht geannuleerd is. 

 • Een medische verklaring mag alleen afgegeven worden door een onafhankelijk arts. De belangrijkste reden hiervoor is dat de behandelend arts zich moet kunnen concentreren op uw behandeling en dat u een vertrouwensband op kunt bouwen. In deze vertrouwensrelatie horen geen andere belangen mee te spelen. Dit kan er namelijk voor zorgen dat u bepaalde klachten of zorgen niet durft te vertellen omdat dat van invloed kan zijn op deze verklaring. Daarnaast horen keuringen gedaan te worden door artsen die op de hoogte zijn van alle regels. 

  • Kijk op de verwijswijzer welke informatie voor u van toepassing is
  • Vraag bij de instantie die om de verklaring vraagt of een eigen verklaring of ingevulde vragenlijst volstaat
  • Vraag de instantie om een onafhankelijk arts voor u te adviseren of regelen
  • Met uw toestemming kan uw behandelend arts feitelijke informatie verstrekken aan een instantie of andere partij. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.